Hækkun á afurðaverði

Ágæti sauðfjárbóndi                                                            Sauðárkróki  29.september 2017

Ákveðið hefur verið að Sláturhús KVH greiði 13% viðbótarálag á það verð sem gefið var út í upphafi sláturtíðar nú í haust, á hvert kíló dilkakjöts, sem lagt er inn hjá SKVH.

Greitt verður fyrir innlegg í september og október samkvæmt áður útgefinni verðskrá, en 13% viðbótarverð verður greitt til sauðfjárbænda 20. nóvember n.k á slátrun frá 4. September og út sláturtíð. Þetta er meðal annars gert á grundvelli heldur betri rekstrarhorfa en lagt var upp með í sumar. Þar má nefna að gengi erlendra gjaldmiðla (evru) virðist ætla að verða heldur hagstæðara en á síðustu verðtíð. Jafnframt væntum við þess að kostnaður af útflutningi dilkakjöts jafnist betur milli sláturleyfishafa en á síðasta framleiðslutímabili. Aðstoð ríkisvaldsins við sauðfjárbændur er óljós og óvissa í stjórnmálum. Sauðfjárbændur eru því í miklum vanda.

Markaðsátakið sem skilaði 857 tonna útflutningi með ærnum kostnaði fyrir sláturleyfishafa, var að stærstum hluta borið uppi af sláturhúsunum á Sauðárkróki og Hvammstanga (2/3hlutar). Því er ljóst að KS og SKVH báru stærstan hluta kostnaðar sláturleyfishafa af þessu útflutningsátaki.

Til upplýsingar má geta þess að heildarútflutningur dilkakjöts á síðasta verðlagsári var 2.693 tonn alls. Af því flutti KS út 1.018 tonn og Hvammstangi 620 tonn. Þessi tvö sláturhús voru því með yfir 60% heildarútflutnings dilkakjöts.

Því miður eru ýmsir þættir enn neikvæðir og má þar nefna lágt verð á gærum, útflutningi á hliðarafurðum til Asíu og gengisskráning krónunnar er mjög óhagstæð í sögulegu samhengi.
Við höfum lýst okkur reiðubúið til áframhaldandi góðs samstarfs við aðra sláturleyfishafa, Landssamtök sauðfjárbænda og stjórnvöld um lausn þess mikla vanda er við er að fást. Öll vonum við að fyrr en síðar rætist úr og þetta séu tímabundnir erfiðleikar.

En meðan þetta ástand varir er óhjákvæmilegt að draga úr framleiðslu og koma upp betra kerfi til að geta stjórnað framleiðslumagni í takt við horfur á mörkuðum hverju sinni. Mikilvægt er að hið opinbera styðji áframhaldandi átaksverkefni í útflutningi dilkakjöts. Það skilar mestum árangri við þessar aðstæður.
Eigi síðar en í mars n.k. munum við endurmeta stöðuna varðandi lokaverð til bænda í ljósi þess sem þá hefur gerst varðandi þessi mál.

Með góðum kveðjum,
f.h Sláturhús KVH

Ágúst Andrésson

Birt 29.09.2017.

Sumarslátrun 2017

Sumarslátrun 2017 verður eftirfarandi daga.
10. ágúst
14. ágúst
16. ágúst
18. ágúst
21. ágúst
23. ágúst
25. ágúst
28. ágúst
30. ágúst
1. sept

Pantanir berist til Svenna í síma 895-1147 eða á vefpóst svenni@skvh.is

Birt 31.07.2017.

Vetrarslátrun

Vetrarslátrun sauðfjár verður þriðjudaginn 29. nóvember.

Hægt er að panta hjá Sveinbirni í síma 895-1147 eða svenni@skvh.is. Einnig er hægt að hringja á skrifstofuna í síma 455-2330

Ath. að ekki verður greitt fyrir hrúta og ekki verður tekið á móti rúnum lömbum.

pantanir skulu berast í síðasta lagi föstudaginn 25. nóvember.

Minnum við jafnframt á, eins og kom fram í fréttabréfi afurðastöðvanna í apríl síðastliðnum, að engin páskaslátrun verður vor 2017.

Birt 03.11.2016.

sláturtíð

Það er farið að líða að lokum sláturtíðar þetta haustið, aðeins vika eftir.

Slátrun hefur gengið vel í haust og þann 18. Október var búið að slátra tæplega 73 þúsund fjár. Það er aukning um fjögur þúsund miðað við sömu dagsetningu og jafn marga sláturdaga árið 2015.

Haustið og sumarið hefur greinilega farið vel með fé eins og fólk og var meðalþungi í húsinu þann 18. Október 17 kg sem er 300 grömmum meira en á sama tíma í fyrra

Birt 21.10.2016.

Sumarslátrun

Fyrsta sauðfjárslátrun þetta tímabil verður mánudaginn 22. ágúst, ca 1500 stk.
Önnur slátrun 29. ágúst, ca 1800 stk.
þriðja slátrun 31. ágúst ca 1800 stk.
fjórða slátrun 5. sept ca 1000 stk.
fimmta slátrun 7. sept ca 1000 stk.

Pantanir berist til Svenna í síma 895-1147 eða á vefpóst svenni@skvh.is

Birt 09.08.2016.